Το πρόγραμμα “Keep It Up” του A-list English μόνο με 40 ευρώ το μήνα είναι η βέλτιστη επιλογή:

* για φοιτητές και εργαζόμενους που δε διαθέτουν το χρόνο να παρακολουθήσουν το εντατικό πρόγραμμα που οδηγεί στις εξετάσεις.

* για εργαζόμενους και μη που χρειάζονται τα Αγγλικά στην καθημερινή τους επικοινωνία.

* για όσους έχουν αποκτήσει το επιθυμητό πιστοποιητικό και θέλουν να διατηρήσουν ένα καλό επίπεδο στα Αγγλικά.

* για όσους επιθυμούν ένα μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στο Lower και Proficiency και θέλουν να επανενταχθούν πιο ομαλά στη διαδικασία εκμάθησης.