Το πτυχίο αυτό αξιολογεί τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε κοινωνικό ή εργασιακό επίπεδο και για αυτό χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις για την αξιολόγηση του προσωπικού τους. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ενδιαφέρονται να αποδείξουν στον εργοδότη τους το επίπεδο της γνώσης τους ώστε να εξελιχθούν στον εργασιακό τομέα. 'Ολα τα σκέλη της εξέτασης αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν τόσο στην κατανόηση κειμένων, όσο και στην κατανόηση διαλόγων που συναντώνται συχνά στην καθημερινότητα.

Hellenic American Union