Το πτυχίο αυτό πιστοποιεί τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκό επίπεδο και για αυτό γίνεται δεκτό από τα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτερικού ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν είτε προπτυχιακά είτε μεταπτυχιακά προγράμματα αγγλόφωνων πανεπιστημίων. 'Ολα τα σκέλη της εξέτασης γίνονται με τη χρήση ηλεκτονικού υπολογιστή και αφορούν τόσο την συγγραφή κειμένων, όσο και την κατανόηση γραπτού λόγου πλούσιου σε ακαδημαϊκό λεξιλόγιο αλλά και την παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου  υψηλού επιπέδου.

Hellenic American Union