Η εξέταση αυτή θεωρείται αναγκαία για την πιστοποίηση της άριστης γνώσης Αγγλικών τόσο από εκπαιδευτικούς οργανισμούς του εξωτερικού στο επίπεδο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών όσο και στον εργασιακό χώρο στο εξωτερικό. Αποτελεί τη μόνη εξέταση που γίνεται δεκτή από ξένους φορείς μετανάστευσης ως αποδεικτικό του άριστου χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ελέγχονται τόσο η κατανόηση όσο και η παραγωγή γραπτού λόγου σε υψηλό επίπεδο, καθώς και η δυνατότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου στα πλαίσια ηχογραφημένων διαλόγων και συζήτησεων αντίστοιχα.

British Council