Το πτυχίο αυτό προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και πιστοποιεί την ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αντιστοιχεί στην βαθμίδα Β2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν την ευχέρειά τους στην Αγγλική γλώσσα με σκοπό να συμμετάσχουν σε προγράμματα foundation στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε αγγλόφωνες χώρες ή επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το εξωτερικό. Για την επιτυχία στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η κατανόηση και χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο της καθημερινότητας και των απαιτήσεών της. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από τη συγγραφή και ανάλυση απλών κειμένων ή άρθρων καθώς και στην παραγωγή και χρήση προφορικού λόγου μέσα από την ανάπτυξη και κατανόηση απλών ιδεών.

British Council