Το πτυχίο αυτό προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο του Μichigan και πιστοποιεί την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αντιστοιχεί στη βαθμίδα Γ2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και είναι αναγνωρισμένο τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα, καθώς και από χώρες του εξωτερικού, ως αποδεικτικό της εξαιρετικής γνώσης της γλώσσας. Για το λόγο αυτό, γίνεται δεκτό τόσο από ακαδημαϊκούς όσο και από εργασιακούς φορείς. Για την επιτυχία στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η κατανόηση και χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο της παραγωγής εξειδικευμένων ιδεών. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από τη συγγραφή και ανάλυση σύνθετων κειμένων καθώς και στην παραγωγή και χρήση προφορικού λόγου με την ανάπτυξη και κατανόηση σύνθετων ιδεών αλλά και του διαλόγου με έναν ακόμη εξεταζόμενο.

Hellenic American Union