Το πτυχίο αυτό προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο του Μichigan και πιστοποιεί την ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αντιστοιχεί στη βαθμίδα Β2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και είναι αναγνωρισμένο τόσο από τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, καθώς και από χώρες του εξωτερικού, ως αποδεικτικό της ικανοποιητικής γνώσης της γλώσσας. Γίνεται δεκτό ως πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτής της βαθμίδας από ακαδημαϊκούς αλλά και  εργασιακούς φορείς του εξωτερικού. Για την επιτυχία στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η κατανόηση και χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο της καθημερινότητας και των απαιτήσεών της. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από τη συγγραφή και ανάλυση απλών κειμένων ή άρθρων καθώς και στην παραγωγή και χρήση προφορικού λόγου μέσα από την ανάπτυξη και κατανόηση απλών ιδεών με τη βοήθεια εικόνων.

Hellenic American Union