Το πτυχίο αυτό προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και πιστοποιεί την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αντιστοιχεί στην βαθμίδα Γ2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν ότι γνωρίζουν εξαιρετικά την Αγγλική γλώσσα με σκοπό να εργαστούν σε επαγγελματικά πεδία με υψηλές απαιτήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ή να σπουδάσουν σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Για την επιτυχία στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η κατανόηση και χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο της εξειδικευμένης χρήσης της σε ακαδημαϊκό και λογοτεχνικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στην κατανόηση αγγλικών κειμένων και διαλόγων ακαδημαϊκού επιπέδου, τη συγγραφή κειμένων παρόμοιου επιπέδου, αλλά και τη συμμετοχή και επιχειρηματολογία σε θέματα που άπτονται τόσο της καθημερινότητας όσο και σύνθετων ιδεών.

British Council