Το πτυχίο αυτό προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και πιστοποιεί την ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα. Αντιστοιχεί στην βαθμίδα Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποδείξουν την επάρκειά τους στην Αγγλική γλώσσα για να συμμετάσχουν σε προπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού αλλά και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν σε αγγλόφωνες χώρες ή επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το εξωτερικό. Για την επιτυχία στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η κατανόηση και χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο της εξειδικευμένης χρήσης της και των απαιτήσεων ενός ακαδημαϊκού ή εργασιακού χώρου. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στην παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου μέσα από τη συγγραφή και ανάλυση εξειδικευμένων κειμένων καθώς και στην παραγωγή και χρήση προφορικού λόγου με την ανάπτυξη και παρουσίαση σύνθετων ιδεών.

British Council