Εξάσκηση παραγωγής προφορικού λόγου.

Εκτός από την ώρα του μαθήματος, όπου ο μαθητής ενθαρρύνεται να εξασκεί τον προφορικό λόγο, διεξάγονται σε τακτά διαστήματα κατ’ ιδίαν συνεδρίες με τον καθηγητή ή με δύο μαθητές ταυτόχρονα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εξέτασης.