Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα -μια φορά την εβδομάδα- να κλείνει ραντεβού με καθηγητή του A-list English, ώστε να λύνονται απορίες σε οποιοδήποτε κομμάτι της ύλης.

Εφόσον υπάρχουν αδυναμίες, ο ίδιος ο καθηγητής θα προτρέπει το μαθητή να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας.