13 εβδομάδες μαθημάτων (για Lower, Advanced, Proficiency).

2 μαθήματα την εβδομάδα, από 3 ώρες το κάθε ένα (σύνολο 78 διδακτικές ώρες).

4 ζώνες διδασκαλίας (10:00 – 13:00,  13:00 – 16:00,  16:00 – 19:00,  19:00 – 22:00). Ελεύθερη επιλογή βάσει διαθεσιμότητας.