Στην καρτέλα μαθητών αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμολογίες των tests, εκθέσεων και προφορικών εξετάσεων.