Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους διαβάζοντας λογοτεχνικά βιβλία (Αγγλική και Αμερικάνικη Λογοτεχνία), καθώς και επιστημονικά άρθρα.